Termeni și condiții


REGULI DE BAZĂ

Accesul pe site-ul https://theteamarchitect.com (denumit în continuare site-ul) în vederea efectuării unei comenzi sau în vederea înscrierii la evenimente este permis oricărei persoane fizice sau juridice (denumită în continuare Client), care respectă prezenții Termeni și condiții.

În vederea finalizării cu succes a procedurii de cumpărare sau de înscriere la evenimente, Clientul își asumă obligația de a furniza informațiile care îi sunt solicitate și de a completa toate câmpurile în mod adecvat, complet, corect și real, așa cum acestea apar specificate în cuprinsul documentului de identitate.

Site-ul poate fi utilizat de către clienți doar pentru vizionare, comandă, plată, înscriere la evenimente și pentru recomandarea produselor sau serviciile noastre. Site-ul nostru nu poate fi utilizat pentru a se face vreo plată ilegală, frauduloasă, pentru a se posta sau transmite vreun material cu conținut defăimător, amenințător, obscen, indecent, instigator și altele asemenea. Ne rezervăm dreptul de a nu permite postarea și/sau de a șterge imediat și fără vreo notificare prealabilă orice comentariu de pe site care conține un limbaj nepotrivit, erori grave de scriere sau care ar putea să ne aducă un prejudiciu de imagine și/sau să ne creeze o stare de disconfort, nouă sau clienților și vizitatorilor.

Nu putem garanta utilizarea discontinuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Vom lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Nu aveți dreptul să interveniți în operarea site-ului nostru și nici să luați vreo măsură de intervenție asupra echipamentului nostru informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.

Ne rezervăm dreptul de a înceta sau restricționa accesul oricărei persoane la site în orice moment, fără o notificare prealabilă și fără răspundere, în cazul în care constatăm nerespectarea prezenților Termeni și condiții sau ineficiența raporturilor dintre părți prin intermediul site-ului.

ÎNREGISTRAREA LA EVENIMENT

Pentru înregistrarea la eveniment, vi se va solicita să vă introduceți numele, prenumele, adresa de email, numărul de telefon și funcția în companie. Aveți obligația de a introduce o adresă de email validă, în caz contrar nu va fi posibilă continuarea procedurii de înregistrare la eveniment. Alegeți tipul de meniu pe care doriți să îl serviți la masa de prânz. Introduceți datele de facturare: denumire companie, număr de înregistrare Registrul Comerțului, CUI/CIF, adresa. Confirmați că ați luat la cunoștință faptul că pentru confirmarea locului la eveniment este necesar să achitați factura în cel mult 48 de ore de la primirea acesteia și să transmiteți dovada plății la adresa de email specificată. Confirmați că sunteți de acord cu termenii și condițiile.

CONFIRMAREA ÎNREGISTRĂRII

În cel mai scurt timp, veți fi contactat telefonic și/sau email de confirmare a înregistrării.

În cazul în care locurile disponibile s-au epuizat, veți fi informat despre acest lucru.

PLATA. FACTURARE

Plata se va realiza prin transfer bancar urmând instrucțiunile de plată oferite cu ocazia confirmării înregistrării.

Nu suntem responsabili pentru procesarea în mod eronat a plății. Nu suntem responsabili pentru erorile înregistrate prin intermediul sistemului de plată, inclusiv, dar fără a se limita la pierderile pe care le-ați suferi utilizând sistemul de plată cu cardul.

Vânzătorul va emite către Client o factură pentru produsele livrate. În acest sens, Clientul are obligația de a furniza Vânzătorului toate informațiile necesare emiterii facturii, conform legislației în vigoare. Factura va fi comunicată Clientului în format electronic după efectuarea plății produselor/serviciilor comandate.

DREPTUL DE RETRAGERE

Clientul beneficiază de dreptul de a se retrage de la eveniment. În acest sens, va fi necesar să ne transmiteți informații despre comandă și datele de cont în care doriți să vi se ramburseze suma plătită.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte și altele asemenea, precum și întreg conținutul informațiilor cuprinse în evenimentul Business Masterclass și a altor programe comercializate pe acest website sunt proprietatea exclusivă a UNIVERSUM CONSULTING SRL. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site sau pe platformele/programele la care cumpărați accesul prin intermediul site-ului, fără permisiunea expresă acordată în scris de către UNIVERSUM CONSULTING SRL.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

UNIVERSUM CONSULTING SRL respectă dispozițiile legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare ,,Regulamentul General privind Protecția Datelor – R.G.P.D.’’);

Scopul pentru care solicităm Clientului furnizarea de date personale: pentru a face posibilă livrarea bunurilor comandate, confirmarea Comenzii, informarea Clienților privind stadiul Comenzii, oferirea de răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluarea bunurilor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clienților, administrative, de media și altele asemenea.

Pentru confirmarea locului la eveniment este necesar să achitați factura în cel mult 48 de ore de la primirea acesteia și să transmiteți dovada plății la adresa de email specificată.

Prin acceptarea prezenților Termeni și condiții, Clientul declară că în calitate de participant la evenimentele organizate de UNIVERSUM CONSULTING SRL își oferă acordul ca UNIVERSUM CONSULTING SRL să utilizeze fotografiile și mărturiile în scop de informare, promovare, publicitate prin publicarea pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/eugen.cojocaru) și transmiterea către mass media în scopul publicității locale.

Totodată, Clientul declară că a luat la cunoștință că în baza Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR), în calitate de persoană vizată, în orice moment are dreptul de retragere a consimțământului oferit inițial și dreptul la ștergerea propriilor date („dreptul de a fi uitat”), în condițiile legii, fără a afecta legalitatea prelucrării anterioare. Exercitarea oricărui drept în baza GDPR se realizează pe baza unei cereri scrise semnate și expediate către UNIVERSUM CONSULTING SRL, la adresa: Str. Avrig nr. 5, Sibiu.

Informațiile privind datele cu caracter personal ale clientului pot fi transmise către Parchet, Poliție, instanțele de judecată și altor organe abilitate ale Statului, în baza solicitării acestora și în limitele prevăzute de lege.

FORȚA MAJORĂ

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, din motive independente de părți.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5(cinci) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

LEGEA APLICABILĂ

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelege intervenită între proprietarul site-ului și Client în legătură cu raporturile decurgând din utilizarea site-ului urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente material din Sibiu.

DISPOZIȚII FINALE

Acest site este deținut de către UNIVERSUM CONSULTING SRL, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții.

Accesând și utilizând site-ul vă oferit automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și condițiilor de pe site.

UNIVERSUM CONSULTING SRL are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site, iar Clientul are obligația de a citi Termenii și condițiile ori de câte ori accesează site-ul. Clientul are obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu poate pretinde și nu se poate apăra cu necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe site, valabili la data accesării, utilizării și/sau plasării unei comenzi pe site ori în cazul înscrierii la un eveniment.

Get in touch

We are always open to receive constructive feedback and collaboration opportunities, so don't hesitate to contact us

Address

Avrig, No. 5, 550027, Sibiu, Romania

Global Solutions for Development

GSD is a professional IT Services company, providing a wide range of customised software solutions and products. By combining well defined processes with technical expertise and project management, we design, implement and manage solutions for business.


{{ response.message }}
{{ response.message }}